NGÕ NHỎ


   Phan Bá Trình


                        

              NGÕ NHỎ



Ngõ nhỏ ngày xưa nơi ta hò hẹn
Trăng thượng huyền còn dõi lối anh qua
Em đâu rồi?
                  Một bóng hình xa
Đêm cầu nguyện dải Ngân Hà tháng Bảy.


Em đi rồi. 
                  Nỗi buồn ở lại
Ngõ nhỏ đìu hiu. 
                  Lá rụng vơi đầy
Dáng cũ hanh hao xao xác tháng ngày
Đường bỗng dài theo những chiều thương nhớ
Lối em đi rực hồng hoa nở
Bước anh về - nặng gánh tình không.


Ngõ nhỏ ngày xưa đò đưa bến mộng
Anh thẩn thờ gọi hai tiếng: cố nhân.


                                    Cuối đông - 2009



mattresses

mattressess

design

conical spring

I am really impressed after reading this blog post. I would like to thank you for sharing this amazing post with us and i will share it too.

spring manufacturing company in India

khuswant gehlot

Nice post

here is awesome process to download shareit step by step

free dating site

dating site

nice post.

James

wow

the best app I will suggest to hack Traffic rider game is Traffic Rider mod apk...

Internet Explorer

Internet Explorer

I really liked this publish. It is truly amazing. The writer might be quite skilled. I fairly appreciate to be able to study such content on this site. Internet Explorer

Internet Explorer

Internet Explorer


I really liked this publish. It is truly amazing. The writer might be quite skilled. I fairly appreciate to be able to study such content on this site Internet Explorer

indra

outlook support

<a href="https://customersupport.puzl.com/outlook-errors">Outlook Support Number </a>  Thanks for sharing https://customersupport.puzl.com/outlook-errors

Norton Suppot

Norton

Splendid post. 

chrome support

chrome support

thanks for sharing.