NGÕ NHỎ


   Phan Bá Trình


                        

              NGÕ NHỎNgõ nhỏ ngày xưa nơi ta hò hẹn
Trăng thượng huyền còn dõi lối anh qua
Em đâu rồi?
                  Một bóng hình xa
Đêm cầu nguyện dải Ngân Hà tháng Bảy.


Em đi rồi. 
                  Nỗi buồn ở lại
Ngõ nhỏ đìu hiu. 
                  Lá rụng vơi đầy
Dáng cũ hanh hao xao xác tháng ngày
Đường bỗng dài theo những chiều thương nhớ
Lối em đi rực hồng hoa nở
Bước anh về - nặng gánh tình không.


Ngõ nhỏ ngày xưa đò đưa bến mộng
Anh thẩn thờ gọi hai tiếng: cố nhân.


                                    Cuối đông - 2009jigar

Nice post

SBI Account Holder can check sbi balance online of sbi official web portal.

Mr.

Microsoft Customer Support Helpline

Here we are providing the more with some help of the  Microsoft Customer Support Helpline for the worldwide user.

andrew

hfju

Clash of Clans MOD APK is the most popular battle strategy online game in the app store right now. The game was launched a few years back and now most of the people in any group are playing COC MOD APK

 

Officially dSploit APK can also be used to search for known vulnerabilities and crack logon procedures of many TCP protocols dSploit 

ana

huji

Ofiicialy DSploit APK is an app which can help you to easily map your network, fingerprint alive hosts operating systems and running services DSploit

 

Clash of Clans MOD APK game was launched a few years back and now most of the people in any group are playing  COC MOD APK

Apple Customer Service

rockygupta7364@gmail.com

Nice information  That's Good, thanks for sharing.  Microsoft  Customer Service

 

ruju

kuju

Hey guys if you want to know how to do ddos attack, visit the given link.

NDA exam

SSB Interview

very Help Full Post. Look Some Different here at <a href="http://upscblog.hatenablog.com/">upsc syllabus</a>

Apple Airport Customer Service

Router Support Service

Nice Post thanks for sharing. If you need <a href="http://www.imfaceplate.com/tendasupport"> Cisco Customer  Support

</a> Help Use Our Service.

mattresses

mattressess

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12332','krlepmbdv31ec0jsgu847d9pc2','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-22 03:13:27','/a202525/ngo-nho/page-2.html')